Centre Parla


Dades del responsable del web www.centreparla.com

  • NOM COMERCIAL: Centre de logopèdia PARLA
  • NOM FISCAL: Inmaculada Rojas
  • ADREÇA: Carrer Castell de Solterra 4, baixos - 17003 Girona
  • TELÈFON: 972 487 372
  • E-MAIL: info@centreparla.com

En compliment de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades reflectides en la complimentació dels formularis existents en aquesta web, seran incorporades en un fitxer responsabilitat del CENTRE DE LOGOPÈDIA PARLA, amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud. Així mateix, a excepció que vostè manifesti expressament el contrari, es podran utilitzar les seves dades personals per a mantenir-lo informat de notícies relacionades amb els serveis del centre.

L'informem de la possibilitat de que exerceixi els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic a info@centreparla.com o mitjançant un escrit dirigit al CENTRE DE LOGOPÈDIA PARLA, C. Dr. Pascual i Prats 20, baixos, 17004 Girona, acompanyant fotocòpia del seu DNI.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL


Els continguts proporcionats pel centre de logopèdia PARLA són titularitat exclusiva del CENTRE DE LOGOPÈDIA PARLA. Així mateix, el centre de logopèdia PARLA no permet cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se tots aquests drets. La cessió d'aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s'estén, a més a més del contingut inclòs al CENTRE DE LOGOPÈDIA PARLA a les seves imatges, logotips i dissenys.

El CENTRE DE LOGOPÈDIA PARLA es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'aquesta, sense necessitat d'avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l'usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ


Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que se susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L'usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.