Centre Parla

Peritatge judicial


La intervenció del pèrit logopeda pot esdevenir necessària en tot tipus de processos, de l'ordre jurisdiccional civil, penal contenciós administratiu i laboral.

Un peritatge judicial és una activitat processal desenvolupada a instància de les parts, per la qual una o diverses persones expertes en matèries no jurídiques, elaboren i transmeten al jutge informació especialitzada.