Centre Parla

Teràpia miofuncional


Moltes maloclusions dentals estan relacionades amb alteracions en la respiració, la masticació i/o la deglució. A més, alguns hàbits disfuncionals com fer la pipa, fregar les dents (bruxisme), mossegar-se les ungles o els llavis, etc, alteren la posició normal de les dents.
És important saber que la correcció de les dents (per exemple amb la col·locació de brackets, etc.), és inviable sense corregir o eliminar aquests mals hàbits, donat que al cap d'un temps s'haurà perdut tot el que s'havia guanyat amb l'ortodòncia.

La teràpia miofuncional és la disciplina encarregada de prevenir, valorar, diagnosticar i corregir les disfuncions orofacials que poden interferir sobre l'estructura de les dents i les relacions maxil·lars, així com també en la producció de la parla.

Al centre Parla realitzem intervenció logopèdica en els casos de:

  • Alteracions orodentofacials: respiració oral, deglució atípica, alteracions masticatòries, malformacions orofacials sindròmiques i no sindròmiques i seqüeles originades per traumatismes.
  • Trastorns de la dinàmica deglutòria: disfàgia.

mossegada oberta

mossegada oberta

mossegada creuada

mossegada creuada