Centre Parla

La metodologia que el centre segueix és la següent:

  • Entrevista amb el pacient o amb la família en el cas dels infants.
  • Valoració personalitzada que ens permetrà realitzar un diagnòstic.
  • Elaboració d'un pla de tractament individualitzat i adaptat a cada pacient.
  • Alta quan s'hagin assolit els objectius establerts.

Treballem de manera interdisciplinar, en col·laboració amb altres professionals de la salut i de l'àmbit educatiu (ORL, neuròlegs, ortodoncistes, mestres, ...)

Ens desplacem a domicili per a atendre a aquells pacients que no es pugui desplaçar fins al centre.

El nostre material:


Disposem de material informatitzat de creació pròpia, guanyador de la 2a. Edició del premi Guixà del Col·legi de Logopedes de Catalunya: col·lecció SFC. Un material, disponible en català i castellà, que s'adapta a les necessitats de cada pacient i ens permet observar la seva evolució.

numeros
colors i formes
casa
animals
aliments
cos i roba