Centre Parla

Mètode Padovan


El Mètode Padovan de Reorganització Neurofuncional és un mètode global de desenvolupament neuro-sensorial elaborat per la logopeda brasilera Beatriz Padovan als anys 70, a partir del treball de Rudolf Steiner i Temple Fay.
Segons Padovan, no necessàriament s'ha de treballar el símptoma, sinó que la recapitulació de les etapes neuroevolutives permet una millora de les funcions. La Reorganització Neurofuncional es basa en tres principis fonamentals: Repetició - Regularitat - Ritme. La repetició perquè el Sistema Nerviós necessita aquesta repetició per a gravar la informació nova. Regularitat en les sessions com a essència del treball. Ritme a travès de l'ús de poemes i cançons que acompanyen cada exercici permetent una estimulació auditiva i de la imaginació, com a base del raonament. Aquests tres elements són essencials per a facilitar els aprenentatges i per tant, la readaptació.

El treball: A cada sessió es treballa una seqüència específica d'exercicis que repasen les etapes neuroevolutives, als que s'afegeixen exercicis per a la maduració de les funcions de les mans i del sistema visual, finalitzant el treball amb els exercicis de reeducació de les funcions neurovegetatives orals (respiració, succió, masticació i deglució).

Metodologia: Les sessions de teràpia Padovan requereixen un treball regular de dues sessions setmanals d'aproximadament 50 minuts, encara que la freqüència pot variar depenent de la gravetat del cas.

A qui pot ajudar aquest mètode? Pot ser aplicat a qualsevol edat, des de nadons a gent gran. És utilitzat per a recuperar funcions perdudes, funcions mai adquirides o preparar l'organisme per a adquirir aquelles per les que té potencial. Es pot aplicar com a mètode curatiu, preventiu o per a mantenir les funcions del Sistema Nerviós. Per tant, és indicat per a persones amb dificultats en la parla i/o el llenguatge (dislalia, TEL, disfèmia- tartamudesa,...), dificultats en l'adquisició dels aprenentatges (lectoescriptura o altres àrees), persones amb patologies diverses (Sd de Down, TEA, retard en el desenvolupament, paralisi cerebral, Parkinson, etc...) i en general a tothom qui vulgui millorar aspectes de la seva vida en general ( en la comunicació, a nivell motriu, corporal, emocional, d’organització, etc).

“Aquell que segueix el que la sàvia natura ens ensenya, té menys possibilitats d’equivocar-se”  - Beatriz Padovan -