Centre Parla

Què és la logopèdia?

La logopèdia és la disciplina encarregada de prevenir, avaluar, diagnosticar i tractar els trastorns de la comunicació humana.

El terme logopèdia prové del grec logos (paraula) i paideia, (educació), el que significa, educació de la paraula.

I el logopeda?


Un concepte erroni amb el que ens trobem diàriament és ser coneguts NOMÉS per ensenyar els nens a dir els sons correctament, i ja és correcte, però a banda d'això també...

ELS LOGOPEDES avaluem, diagnostiquem i tractem, desordres en la comunicació en infants i adults amb:

 • Dificultats per a empassar (disfàgia) per patologia neurològica, tant en nadons, nens o adults.
 • Deglució atípica per una incorrecta posició lingual en repòs i/o a l'empassar.
 • Retards en el desenvolupament, degut a retard maduratiu o bé per alguna patologia.
 • Dificultats per articular correctament alguns sons com /S/, /R/, /L/, /LL/, etc
 • Dificultats en la lectoescriptura o en l'adquisició dels aprenentatges.
 • Trastorns en la fluidesa de la parla: disfèmia (quequeig o tartamudesa)
 • Paràlisi facial.
 • Problemes de veu: professors, comercials o altres professionals que han de parlar durant moltes hores i sovint es queden sense veu.
 • Síndromes com Down, Moebius, craniofacial, també les considerades minoritàries, que afecten la comunicació.
 • Dany cerebral adquirit degut a un ictus, un traumatisme cranioencefàlic, un tumor cerebral o una infecció i que causen alteracions en la parla, el llenguatge i les funcions cognitives.
 • Malalties neurodegeneratives que afecten la parla, el llenguatge i/o la deglució: Parkinson, Esclerosi Múltiple, Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), Alzheimer...
 • Laringectomitzats.
 • Pèrdua auditiva, implantats coclears.
 • Trastorns de l'espectre autista: TEA, Asperger, ...
 • Fissura llavipalatina.
 • Afectacions neurològiques com la paràlisi cerebral.
 • Trastorns molt severs de la comunicació que requeriran un sistema augmentatiu i/o alternatiu de comunicació (S.A.A.C.).

Quan cal fer una consulta?


 • Quan hi ha hagut dificultats en el naixement i/o hi ha un retard en el desenvolupament.
 • Sempre que es tingui una afectació o sospita de canvis a nivell de llenguatge, parla, audició, veu i/o deglució.
 • Si existeixen dificultats en l'adquisició dels aprenentatges.
 • Si s'ha patit un accident, ictus o hi ha un tumor que afecta el cervell provocant alteracions en la comunicació.
 • Quan s'ha de reiniciar un tractament d'ortodòncia que es va donar per finalitzat en el seu moment.